Glasvezels

worden getrokken uit gesmolten glas. Chemisch bestaat glas hoofdzakelijk uit siliciumoxide. Glasvezel is betaalbaar en tevens het meest gebruikte wapeningsmateriaal. De sterkte is redelijk, maar de elasticiteitsmodulus is matig en de soortelijke massa hoog.