Epoxyhars C heeft een goede chemische resitentie voor een groot aantal stoffen zoals aromaten (benzeen), verdunde zuren, alkali etc. Het technische datablad geeft een compleet overzicht van alle stoffen.