Universele kleurpasta Verkeersrood (RAL 3020)
  • Universele kleurpasta Verkeersrood (RAL 3020)
  • Universele kleurpasta Verkeersrood (RAL 3020)

Universele kleurpasta Verkeersrood (RAL 3020)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 5,55
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Hoeveelheid toe te voegen aan lamineer- en gietharsen 2 tot 5 %
  • Hoeveelheid toe te voegen aan gelcoats 10 tot 15 %
  • Hoeveelheid toe te voegen aan condensatie verhardende siliconen tot 3%

Toepassing:

Universele kleurpasta met hoog pigmentgehalte in reactieneutraal bindmiddel. Geschikt voor het kleuren van epoxy, polyester en polyurethaan harssystemen.

Gevarenidentificatie - Universele Epoxy Kleurpasta Verkeersrood (RAL 3020)

Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008: Nietig

Gevarenpictogrammen: vervalt

Gevarenaanduidingen: vervalt

Signaalwoord: n.v.t

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH208 (Universele Farpasten) Bevat Fettsäure, Talloel, Verbindung met Oleylamin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

EUH211 Waarschuwing! Bij het verstuiven kunnen gevaarlijke, inadembare druppels ontstaan. Spuitnevel of nevel niet inademen.

Specifieke referenties