Toepassing polyester

Polyester is een polymeer kunststof, die vooral wordt gebruikt in combinatie met glasvezelmatten. De polyesterhars beschermd de glasvezels tegen weersinvloeden en maakt de constructie stijf. Ook zijn er onversterkte toepassingen door middel van gieten en centrifugeren en toepassingen in combinatie met vulstoffen als kit, vulpasta en plamuur.

Polyester versus Epoxy

Polyester onderscheidt zich van epoxy door zijn aantrekkelijke prijs. Ook is polyester beter bestand tegen uv-licht. Toch heeft polyester ook een aantal nadelen ten opzichte van epoxyhars. Zo heeft polyester een veel grotere krimp (5 – 10%) en een minder goede hechting op de meeste materialen. Polyester is minder goed bestand tegen chemicaliën en hogere temperaturen en tijdens de verwerking komt het sterk geurende styreen vrij.

Chemische samenstelling

Een polyester is een polymeer dat betstaat uit een keten van esterverbindingen.  Bij de productie polymeriseert een vloeibaar mengsel van basis polyester met styreen door middel van een kettingreactie tot een vaste stof. Bij deze polymerisatie komt warmte vrij (exotherme reactie). Hoe groter de massa hars is, hoe sneller de reactie verloopt en hoe hoger de temperatuur oploopt, hiermee dient rekening te worden gehouden tijdens de verwerking.

Uitharding

Voor het goed en volledig uitharden van polyester zijn verharders en versnellers nodig die de polymerisatie op gang brengen en bevorderen. Omdat deze stoffen geen wezenlijk deel uit maken van de polymeerketens worden zij  in kleine percentages  toegevoegd ( tot ca. 3%). Vanwege veiligheidsredenen wordt de versneller altijd in de fabriek door de hars gemengd en hoeft de gebruiker alleen nog de verharder toe te voegen om de reactie op gang te brengen.

Verwerking

Lees voor gebruik het onderdeel veiligheid op deze website, de informatiebladen en het etiket. Belangrijk is het gebruik van beschermende kleding, handschoenen, veiligheidsbril en goede ventilatie en/of adembescherming.

Om te beginnen  moet men de polyesterhars aanmaken met de verharder. Voor een goed eindresultaat is het is essentieel de juiste verharder in de juiste hoeveelheid toe te voegen en goed te mengen met de hars. Wanneer de verharder aan de polyesterhars is toegevoegd, komt de chemische reactie op gang. In het begin blijft de hars nog enige tijd vloeibaar, dit noemt men de geltijd, potlife of de verwerkingstijd. Dit is de tijd waarin we de hars kunnen aanbrengen. Wanneer deze voorbij is treedt vrij plotseling een verdikking van de hars op en ontstaat een gelatine-achtige massa. De hars kan dan niet meer worden verwerkt. De gelei gaat langzaam over in een wat steviger, rubberachtige toestand om vervolgens geheel gehard te worden. Evenals de geltijd is de uithardingstijd afhankelijk van vele factoren.

Hulpstoffen

Styreen kan in beperkte mate extra aan de polyesterhars worden toegevoegd, waardoor deze een lage viscositeit krijgt (dus dunner wordt). Extra toevoeging van styreen aan polyesterhars vertraagd in het algemeen de uitharding. Er mag maximaal 10% worden toegevoegd. De hoeveelheid verharder moet berekend worden op het totaal verkregen mengsel van hars en styreen.

Assortiment

Vanwege uitstekende resultaten en goede verwerkingseigenschappen heeft CarbonWinkel voor lamineertoepassingen één hoofdmerk in het assortiment, namelijk Büfa (de Palatal U 569TV-01). De hars bevat hulpstoffen om styreenemissie te beberken en de thixotropische eigenschappen te verbeteren en is tevens voorversneld voor een betere uitharding.  Daarnaast heeft CarbonWinkel speciale polyesters voor giet, lijm en plamuur toepassingen.