Lamineer- en gietkeramiek
 • Lamineer- en gietkeramiek
 • Lamineer- en gietkeramiek

Lamineer- en gietkeramiek

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 60,61
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

 • Hoge maatnauwkeurigheid
 • In combinatie met M1 Glasvezel weefsel hoge buigstijfheid
 • Geschikt voor alle maten matrijzen.
 • Mengverhouding: 1 kilo resulteerd met 280 ml water in 0.6 liter massa
 • Verbruik is 7 kg massa per m² voor 1 laag M1 Glasvezel weefsel
 • Verwerkingstijd: 15-35 minuten
 • Uithardingstijd: 50 minuten
 • Kan na 3 tot 4 uur worden belast
 • Kleur: ivoor

Toepassing:

Lage viscositeit, watergebonden synthetisch gips voor het gieten en het lamineren van matrijzen. Aan de buitenzijde van de mal wordt eerst Matrijs hars P toegepast voor  een hard en polijstbaar oppervlak. Vervolgens wordt in de geltijd van Matrijs hars P (tijd waarop de Matrijs hars P niet meer vloeibaar maar klevend is) een dikke versteviginglaag aangebracht. Deze dikke versteviginglaag bestaat uit dit lamineer en giet keramiek in combinatie met M1 Glasvezel weefsel. Er wordt zodoende een krimpvrije, polijstbare, sterke mal/matrijs verkregen.

M1 Glasvezel weefsel en Matrijs hars P a.u.b. apart bestellen

Lamineer keramiek is een op pleister-gebaseerde modeleer massa, die niet watervast is.
Wordt deze buiten toegepast dan is een afwerking met een PUR verfsysteem noodzakelijk.

Identificatie van de gevaren - Lamineren en gieten van keramiek LUDUR XL

Gevarencomponenten voor etikettering

Portlandcement (<1 % kwarts)

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen :

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

Specifieke referenties