Verdikkingsmiddel voor harsen
  • Verdikkingsmiddel voor harsen

Verdikkingsmiddel voor harsen

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 8,44
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Voor epoxy, polyester en vinylester harsen
  • Toepassing 0,5 tot 5 % in gewicht

Toepassing:

Verdikkingsmiddel voor polyester-, epoxy-, en vinylesterharsen. Maakt de harsen geleiachtig. Eventueel vermengen met andere vulstoffen voor betere schuurbaarheid. Toevoeging afhankelijk van de toepassing, gemiddeld 0,5 tot 5 % in gewicht

Identificatie van de gevaren - Thixotroop middel

Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008: Nietig

Gevarenpictogrammen: vervalt

Gevarenaanduidingen: vervalt

Signaalwoord: n.v.t

Specifieke referenties