Superlijm (medium)
  • Superlijm (medium)

Superlijm (medium)

Specifieke referenties

20 gram fles

€ 4,26
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

1 component
Transparant
Zeer lage viscositeit, hoge droogsnelheid
Handkracht vast na 2-15 seconden
Eén-component ethyl cyanoacrylaat kleefstof die snel oplost en een transparante binding oplevert, ideaal voor balsahout en materialen met een lage porositeit, b.v. metalen en rubbers, voor het versterken van karton, carbonrovings, enz., en voor het opvullen van openingen met glasbellen.

Fysieke eigenschappen

Vloeibare fase :


Base Ethyl Cyanoacrylat
Kleur helder
Specifieke zwaartekracht (bij 20 ° C) 1.053 ~ 1.060
Brekingsindex (n 20 D) 1,439
Vlampunt (° C)> 80 ° C
Kookpunt (° C) 65/6 mm Hg
Viscositeit (cP) 80-120

Uitgeharde staat :

Kleur : helder
Soortelijk gewicht (bij 20 ° C) 1,1 ~ 1,3
Verwerkingstemperatuur -55 - 80 °C
Brekingsindex (n 20 D) 1.49
Diëlektrische constante (bei 10 MHz) 3.5
Diëlektrisch verlies (bei 10 MHz) 0,067


Oplosbaar in aceton, dimethylformamide, nitromethaam en dimethylsulfoxide.

Bindsterkte (treksterkte-afschuifsterkte, 24 uur gehard bij 20-25 ° C)

           

           kg / cm²

Harde PVC op Harde PVC 50-70
ABS op ABS 50-70
Polycarbonaat op polycarbonaat 70-120
Polystyreen op polystyreen 35-45
Natuurlijk rubber op natuurrubber 5-10
Staal op staal 200-220
Roestvrij staal op roestvrij staal 200-220
Aluminium op aluminium 170-190
Koper op koper 150-170
Staal op hard PVC 40-60
Roestvrij staal op neopreen 5-10
SBR op SBR 5-10
Cure snelheid

     seconden

ABS opABS 8-10
Hout op hout >60
ABS op roestvrij staal 9-10
NBR op roestvrij staal 7-10
NBR op NBR 3-5
Roestvrij staal op roestvrij staal 15-20
ABS p NBR 3-5
Hout p ABS 25-30

Houdbaarheid: ongeveer 1 jaar in de koelkast ( bij +/- 5 °C)

Identificatie van de gevaren - Superlijm met medium viscositeit, universele toepassing

Gevarencomponenten voor etikettering

ethyl-2-cyanoacrylaat

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen :

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Verbindt huid en ogen in enkele seconden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Specifieke referenties