Secondelijm medium viscositeit
  • Secondelijm medium viscositeit
  • Secondelijm medium viscositeit

Secondelijm medium viscositeit

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 4,25
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Medium viscositeit / dikvloeibaar
  • Uitgehard na 10 tot 70 seconden.
  • 1 component
  • Transparant
  • Houdbaarheid: ongeveer 1 jaar in de koelkast ( bij +/- 5 °C)

Toepassing:

De secondelijm (cyanoacrylaatlijm) is een kleurloze lijm, op basis van ethylcyanoacrylaat, die in een enkele seconden een transparante lijmverbinding maakt. De lijm heeft een medium viscositeit en is dikvloeibaar. CarbonWinkel heeft ook dunvloeibare en 'gelei-achtig' varianten in het assortiment.

De lijm wordt meestal toegepast op gladde oppervlakten zoals metaal en rubber. In de modelbouw wordt de lijm o.a. gebruikt voor het verlijmen van balsahout of het verstevigen van bijvoorbeeld karton of carbonvezel draden.Omdat de lijm transparant opdroogt, kan het ook gebruikt worden voor het opvullen van kleine kiertjes of gaatjes in bijvoorbeeld hout. In sommige gevallen wordt een dunne laag secondelijm aangebracht op een klein houten voorwerp om dit te laten glanzen en het te beschermen. 

De lijmverbinding komt tot stand doordat vocht op het substraat (contactoppervlak) het polymerisatieproces op gang brengt. Omdat op de huid vocht aanwezig is zal als deze, als ze in contact komt met de lijmvloeistof, eveneens reageren. Het wordt daarom aangeraden om huidcontact te vermijden.

Identificatie van de gevaren - Secondelijm Medium Viscositeit

Gevarencomponenten voor etikettering

ethyl-2-cyanoacrylaat

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen :

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Verbindt huid en ogen in enkele seconden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Specifieke referenties