Formula Five ® Clean N Glaze schoonmaak + polijst pasta
  • Formula Five ® Clean N Glaze schoonmaak + polijst pasta

Formula Five ® Clean N Glaze

Specifieke referenties

0.95 liter in fles

€ 21,38
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Bevat siliconen
  • Hittebestenig tot 100 ° C

Toepassing:

Polijstpasta ter voorbereiding van matrijzen of ter reparatie/onderhoud van gelcoat oppervlakten. De combinatie van Clean 'N Glaze polijstpasta en Mold Release Wax resulteert in een optimaal lossende werking van matrijzen. Clean ’N Glaze kan worden aangebracht met een zachte katoenen doek en worden opgepoetst tot een glanzend oppervlak. Vervolgens kan de Mold Release Wax worden aangebracht.Formula Five® Clean´N Glaze is ook te gebruiken als polijst/reparatiemiddel  voor gelcoatings, bijvoorbeeld op boten. Bij grofe
oneffenheden/beschadigingen wordt voorschuren met zeer fijn schuurpapier aanbevolen. Formula Five® Clean´N Glaze bevat siliconen en geeft een beschermende laag aan het oppervlak, nabehandeling is in deze toepassing niet nodig.

De polijstpasta wordt o.a. gebruikt voor boten, caravans, campers, watersportuitrustingen, sneeuwscooters, aanhangwagens, caravans, campers, baden, douches en wasbakken van het polymeer kunstmarmer, en alle objecten die een gelcoat interface hebben. Ook is de polijstpasta geschikt voor plaatmetaal en rvs oppervlakten. Formule Vijf Clean 'N Glaze wordt niet aanbevolen voor oppervlakken bedekt met een verf zoals auto-onderdelen.

Identificatie van de gevaren - FORMULA FIVE® Clean´N Glaze, 0,95 l

Gevarencomponenten voor etikettering:

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P103 Lees het etiket vóór gebruik.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties