Formula Five® Release wax universeel losmiddel
  • Formula Five® Release wax universeel losmiddel

Formula Five® Release wax universeel losmiddel

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 19,08
Exclusief belasting
Aantal in verpakking:
Quantity

Eigenschappen:

  • Polijsbaar na 10 tot 12 minuten
  • Hittebestendig tot 100 °C
  • 340 gram in blik

Toepassing:

Formula Five® Release Wax is speciaal ontwikkeld voor de fabricage van vezelversterkte plastics. De Wax is gebaseerd op een combinatie van deegwas van de Carnaubapalm en synthetische toevoegingen om de eigenschappen te optimaliseren. De wax bevat zodoende Siliconen en hydrocarbon.

De wax moet in meerdere lagen worden aangebracht. Een eenmaal goed gewaxte mal garandeert een goede lossing uit de mal en zelfs meerdere malen worden gebruikt. Eventueel kan nog een PVA (polyvinyl alcohol) laag eroverheen worden aangebracht om overbrenging van wax op het eindproduct volledig uit te sluiten.

Identificatie van de gevaren - PARTALL® Wax, 340 g

Gevarencomponenten voor etikettering:

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P103 Lees het etiket vóór gebruik.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties