Partall® Hi-Temp Wax
  • Partall® Hi-Temp Wax

Partall® Hi-Temp Wax

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 24,20
Exclusief belasting
Aantal in verpakking:
Quantity

Eigenschappen:

  • Polijsbaar na ca. 1 minuut
  • Hittebestendig tot 170 °C
  • Vrij van siliconen
  • 340 gram in blik

Toepassing:

Partall Hi-Temp Wax, met DuPont’s Teflon® (polytetrafluoroethylene - PTFE) is een crèmeachtige pasta wax die is toe te passen op epoxy, polyester, aluminium en stalen mallen. Partall Hi-Temp Wax kan worden gebruikt voor het lossen van epoxy, polyesters, vinylesters, phenolics en de meeste lijmen gebaseerd op deze materialen. Door zijn cremeachtige samenstelling is de wax eenvoudig aan te brengen in de mal. Partall Hi-Temp Wax is bevat geen siliconen, waardoor afwerkingsproblemen van het eindproduct zijn uitgesloten. De wax is te gebuiken tot 170 °C .

Identificatie van de gevaren - PARTALL® Hi-Temp Wax, 340 g

Gevarencomponenten voor etikettering:

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P103 Lees het etiket vóór gebruik.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties