Disclaimer

 

De door CarbonWinkel.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CarbonWinkel.nl als ook (eventuele) overige leveranciers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de hierin vermelde informatie.

 

CarbonWinkel.nl aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor het volgens de op deze website gepubliceerde informatie vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Enkele van deze invloeden kunnen zijn aard en conditie van het oppervlak, kwaliteit van de voorbehandeling, klimatologische condities tijdens applicatie en kwaliteit van vakmanschap.

 

CarbonWinkel.nl behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. CarbonWinkel.nl is echter niet gehouden de (informatie op de) website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Wij proberen onze producten, diensten en informatie continu te verbeteren.

 

Wij zijn daarom ten allen tijde geïnteresseerd in uw reactie. Uw suggesties voor verbetering horen wij daarom graag.